Wijkraad Rosmalen centrum en Hondsberg

Pastoriestraat 28
5241 TD Rosmalen

073 5218508
wijkraadrosmalencentrum@gmail.com
www.wijkraadrosmalencentrum.nl

Welkom bij de Stichting Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg. Onze wijkraad bestaat sinds februari 2001 en heeft met wisselende samenstelling een bestuur van  gemiddeld 9 leden. Wij zijn er voor de bewoners van ons wijkraadgebied, de wijken Centrum en Hondsberg. We weten wat er leeft en zo nodig geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit altijd met als doel te komen tot een verbetering van het leefklimaat. We raadplegen onze achterban regelmatig door openbare wijkraadvergaderingen te houden. 
De taken van onze wijkraad zijn wat anders dan die van een wijkraad in een ‘gewone’ woonwijk. Immers in het centrum spelen meer belangen dan die van de bewoners. Zo hebben we te maken met ondernemers, horeca, evenementen, een intensieve verkeer- en parkeerstructuur, etc. Wonen, werken, winkelen en recreëren in het centrum levert wel eens tegengestelde belangen op. Uiteraard is het aan de gemeentelijke overheid om tot een gedegen belangenafweging te komen. De wijkraad is altijd bereid tot overleg, maar is er bovenal voor de bewoners.