Rosmalens Mannenkoor

Rietbeemdenborch 19
5241 LG Rosmalen

info@rosmalensmannenkoor.nl
www.rosmalensmannenkoor.nl

Het Rosmalens Mannenkoor repeteert met 46 enthousiaste zangers iedere donderdagavond in Caf�-zaal 'D'n Beer'in Rosmalen. Sinds de oprichting in 1983 is het koor gegroeid in kwaliteit met een repertoire bestaande uit liederen van klassiek tot hedendaags in verschillende talen. Het koor treedt regelmatig op in Rosmalen en in de regio, zoals bij het korenfestival met vijf andere koren in 'Koren op de Rosmolen', en bij het 'Krokusconcert'. (In het koor is nog plaats voor enkele eerste tenoren met enige zangervaring!)